fbpx

Hotel Green

Príspevok na rekreáciu môžete získať, ak pracujete vo firme s viac ako 50 zamestnancami dlhšie ako 2 roky. Podľa zákona máte práva si nechať u zamestnanca preplatiť 55% z ceny pobytu až do výšky 275 €.

KTO MÁ NÁROK NA PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU A AKÉ SÚ PODMIENKY?

  • pracujete na plný úväzok alebo ste živnostník platiaci skutočné, nie paušálne výdavky
  • pracujete vo firme s viac ako 50 zamestnancami viac ako 2 roky
  • musíte sa ubytovať na území Slovenskej republiky
  • musíte byť ubytovaní aspoň 2 noci (môžete to využiť aj na pobytové balíky)
  • príspevok môžete využiť aj ako rodina (rodinní príslušníci žijúci so zamestnávateľom v jednej domácnosti – partner, partnerka, deti študujúce na ZŠ alebo v prvých štyroch ročníkov 8-ročného gymnázia)
  • príspevok môžete čerpať aj viackrát až do sumárnej výšky 275 €, čo tvorí 55% z ceny vášho pobytu

AKO SI UPLATNIŤ PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU?

  • Informujete vášho zamestnávateľa, že chcete čerpať príspevok na rekreáciu.
  • Vyberte si pobyt na území Slovenska na minimálne dve noci. Počas roka si môžete uplatniť zľavu aj na viac pobytov a zamestnávateľ vám preplatí 55% z výšky pobytu do sumy maximálne 275 eur ročne.
  • Po skončení vášho pobytu si na recepcii vypýtajte doklad, ktorý musí obsahovať vaše meno a priezvisko, cenu a dátum pobytu. Zľava na rekreačné poukazy sa vzťahuje len na pobyty a pobytové balíky s minimálnou dĺžkou 2 noci.
  • Po skončení pobytu prineste tento doklad zamestnávateľovi. Pri najbližšom výplatnom termíne vám podľa zákona vyplatí príspevok spolu so mzdou.

Príklad na výpočet

Pobyt 1.

Cena rekreácie: 300€ Príspevok zamestnávateľa: 300€ x 55% = 165€ Vaše náklady za pobyt : 135€

Pobyt 2.

Cena rekreácie: 200€ Príspevok zamestnávateľa: 200€ x 55% = 110€ Vaše náklady za pobyt: 90€ Príspevok na rekreáciu nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete ho využiť aj na viac pobytov počas roka, no maximálna výška príspevku od zamestnávateľa je 275 € ročne.

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU A DAŇOVÁ POVINNOSŤ

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmu a odvodov. Pre vás ako zamestnanca to znamená, že za príspevok na rekreáciu neplatíte žiadne odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Využite príspevok na rekreáciu v Hoteli Green a vyberte si niektorý z našich pobytových balíkov pre vás a vašu rodinu. Tešíme sa na vašu návštevu.